Leguánek Obojkový

 

Krátké seznámení s druhem:

 

třída Reptilia (plazi).

řád Squamata (šupinatí)

podřád Sauria, (ještěři)

čeleď Iguana, (leguániovití)

 

        Leguánek Obojkový – Crotaphytus Collaris je menší druh suchomilného ještěra původem ze Severní Ameriky. Patří do řádu Iguana, tedy leguánů. Leguáni se obecně vyskytují v celé Americe a na ostrově Madagaskar. Jedná se o jakýsi protipól k agamám, které osídlily zbytek světa.

        Velikost dospělého jedince se pohybuje kolem 28-36 cm, přičemž až 2/3 délky tvoří ocas. Ocas je pevně spojen s tělem a v případě nebezpečí nedochází k jeho odlomení. Celková hmotnost v dospělosti se pohybuje 35 - 50 gramů.

 

Leguánek Obojkový

Jméno

Crotaphytus Collaris

Čeleď

Leguánovití (Iguana)

Třída

Plazi

Charakteristika

Široká hlava, silné končetiny a dlouhý ocas. V dospělosti dorůstají až 28 cm, vyjímečně až 36 cm). Charakteristickým znakem je dvojitý černý obojek na krku. U dospělých zvířat je výrazně vyvinut pohlavní dimorfismus. Základní zbarvení samců jsou různé odstíny modré až modrozelené barvy s příčnými žlutými pruhy. Existují i poddruhy, které modré zbarvení nemají. Základní zbarvení samiček je hnědé s drobnými světlými tečkami. U některých podruhů jsou samice zbarveni rovněž výrazně. V období březosti se na těle samiček objeví oranžové pruhy a skvrny, které po snůšce za nějaký čas zmizí.

Velikost a hmotnost

25-30 cm, vyjímečně až 36 cm, přičemž 2/3 tvoří ocas, váha cca 35-50 g

Rozšíření

Žije v západní a střední části USA - vých. Utah, Colorado, Kansas, Missouri, Arkansas, Oklahoma, záp. Texas, Nové Mexiko, Arizona a směrem na jih do Mexika - provincie Sonora, Chihuahua, Durango a Mexicana.

Biotop a klima

Obývá suché pouště až polopouště, skalnaté pahorky s přechodem k křovinatým porostům

Potrava

Hmyz - převážně kobylky a sarančata, ale i pavouci a švábi, dále malé ještěrky či mláďata hlodavců, případně květy některých rostlin

Sociální struktura

Pár, případně samec a několik samic

Pohlavní dospělost

Ve 12ti až 18ti měsících

Období páření

Většinou březen až duben, ale i v průběhu roku

Počet vajec ve snůšce, velikost a hmotnost

2-12

Délka inkubace

45-70 dní

Velikost a hmotnost po vylíhnutí

7-9 cm; 2-4 g

Průměrný věk

Kolem 10ti let

Ochrana

Není zařazen v CITES

 

Další zajímavosti:

 

Rod Crotaphytus v současné době obsahuje 9 druhů, které jsou dále děleny na téměř 40 poddruhů.

 

Následujících devět druhů bylo popsáno a jsou v současné době uznány za platné:

Vědecký název

Distribuční území

Crotaphytus antiquus (1995)

několik izolovaných pohoří

centr. Mexiko

Crotaphytus bicinctores (1972)

Lávové proudy a hory ve velké pánvi

Západ Spojených států amerických

Crotaphytus collaris (1823)

Hory Midwest, jihozápadní část

USA, severní Mexiko

Crotaphytus dickersonae (1922)

jeden ostrov a přilehlé pevniny

kalif. Záliv / Mexiko

Crotaphytus grismeri (1994)

osamělé hory

severo-západ. Mexiko

Crotaphytus insularis (1921)

jeden ostrov

kalif. Zálivu/ Mexiko

Crotaphytus nebrius (1977)

Sonora

Západní Mexiko

Crotaphytus reticulatus (1859)

Nižší Rio Grande Valley

jih Spojených států amerických

Crotaphytus vestigium (1972)

Poloostrov Baja California

Mexiko

 

Každý z výše uvedených druhů je barevně odlišen. Některé jsou schopny se mezi sebou křížit, přičemž potomci bývají téměř vždy neplodní.
 
Do rodu Crotaphytus byli dříve řazeni i Leguánci leopardí. Těm byl posléze přiznán samostatný rod Gambelia. V současné době jsou známy tři druhy a to Gambelia copeii, Gambelia sila a Gambelia wislizenii. Odlišností je tupý nos a hlavně odlomitelný ocas, který má schopnost částečné regenerace,
 
Fotografie jednotlivých druhů můžete nalézt v podsekcích vpravo.