Terária

 

    V této kategorii je možno se vyjadřovat obecně k oběma druhům, tedy jak k agamám, tak k leguánkům a to aspoň co se uspořádání a vybavení terária týče. Jediný rozdíl je v minimální velikosti terária a to vzhledem k velikostním rozdílům obou druhů.

    U obou druhů je důležitá plocha dna, která by měla být pokud možno co největší. Výška terária není tak důležitá, ikdyž leguánci jsou velmi živá zvířata, která zcela využijí celý objem terária a i agamy si rády vyšplhají do vyvýšených míst, odkud sledují své okolí. Tedy i výškou terária a náležitou členitostí lze zvýšit vhodnost celého příbytku pro naše svěřence. Pokud jde o agamy vousaté, tak zde by pro jedno zvíře měly být minimální rozměry dle mého názoru 80-100 X 50 X 50 cm. Pro pár 120 X 60 X 60 cm a pro chovnou skupinu 1+2-3 cca 160 X 60 X 60 cm. Pokud jde o leguánky, tak jedinci by měly stačit rozměry 80 X 40 X 40 cm, pro pár se uvádí rozměr 80 X 40 X 40 cm a pro skupinku 1 + 2 se uvádí jako dostačující 100 X 50 X 50 cm. 

    Já sám bych doporučil chov páru zvětšit hloubku a výšku minimálně na 50 cm, tedy na celkový rozměr 80 X 50 X 50 cm a naopak u chovné skupinky 1 + 2 mám dobré zkušenosti i s rozměrem 110 X 55 X 55 cm. U obou druhů je vždy lepší, pokud je možno rozměry zvětšit. To znamená, že pro jednince doporučuji 80-100 X 50(60) X 50(60) cm, u páru délka minimálně 120 cm a u chovu více jedinců minimálně 120 cm, ale raději více. Stejně tak hloubka i výška. Obecně se tedy dá říct, že čím větší, tím lepší. ;-)

    Pokud se jedná o vybavení terária je třeba pokud možno co nejvíce napodobit přírodní prostředí těchto ještěrům. Agamy obývají savany, pouště a polopouště australských buší, popřípadě částečně skalnaté či naopak částečně zalesněná území. Pokud jde o leguánky, tak ti ve své domovině obývají jak písečné úseky, tak polopouště či skalnaté území, pokryté křovinatými porosty. Tomuto bychom měli podřídit vybavenost našeho terária. Někteří chovatelé odsuzují písečný podklad, ale já sám je s písečným substrátem chovám již několik let. Nejdůležitějším faktorem je dle mého názoru členitost terénu, možnost posezení na vyvýšeném místě a rovněž možnost úkrytu, kdy toto platí hlavně u leguánků.

    Terária by měla být velmi dobře odvětraná, nejlépe samovolným prouděním vzduchu. Tohoto docílíme perforací částí terária a to buď na jednom boku terária a v horní části nebo v přední a horní části. Musíme však dbát na to, aby nedocházelo k průvanu a tedy NIKDY nesmí být větrací otvory proti sobě, tedy na obou bočních stěnách terária.

    Jelikož jsou oba druhy suchomilné, tak se nemusíme nijak přehnaně zabývat vlhkostí, kdy dlouhodobá vlhkost je naopak nevhodná. Snad jen u mláďat je dobré terária v ranních hodinách porosit.

    Pokud jde o teplotu, tak ta je rovněž u obou druhů v zásadě shodná. Měla by se pohybovat v rozmezí 25°C-35°C přes denní dobu a na noc by měla poklesnout. Důležité však je mít minimálně na jednom místě v teráriu prostor, kde bude teplota vystupovat na 40°C-50°C, kde se budou zvířata v případě potřeby nahřívat.

    Co se týče osvětlení, tak zde je nutné si uvědomit, že má v postatě 3 zásadní významy. Jde o světlo samotné, zdroj tepla a zdroj UV záření. V dnešních podmínkách je možno v terarijních kombinovat různé možnosti, jako je například zářivková trubice, která obsahuje zdroj světla i UV záření v kombinaci s výhřevnou žárovkou, nebo se prodávají výbojky, které slouží jako zdroj tepla, UV záření i denního světla zároveň. Vhodný výběr zdroje světla se nám vrátí v nádherném zbarvení našich chovanců. Jednou z nejdůležitějších složek osvětlení je výdej UV B záření. Za tímto účelem se prodávají specielní zářivky či výbojky. Tyto zdroje se musí po určité době obměňovat, neboť užíváním ztrácí na intenzitě. Jako nejlepší se tedy jeví zakoupení výbojky, kdy však prvotní pořizovací cena je větší, avšak investice se vrátí, neboť u výbojky vydrží déle spektrum UVB než trubic či kompaktních zářivek (tvar úsporné žárovky). V menších teráriích bych doporučil vhodnou zářovkovou trubici, která obsahuje dostatečný podíl UVB a také světelnost kolem 6500 Kelvinů. Tuto doplnit vhodným výhřevem. Zářivkové trubice pro denní dosvit se označují většinou slovem BIO. V poslední době se stále častěji setkáváme s ještě lepší variantou an tou je denní výbojka s plnným spektrem. I tato výbojka potřebuje ke svému provozu předřadník a její účinnost by měla být několikanásobně vyšší než u trubicových BIO světel.

    Jak už bylo zmíněno výše, jako vhodný substrát se jeví písek či drobný štěrk a to i pro leguánky, přestože někteří chovatelé doporučují právě jen štěrk. Každý chovatel preferuje trošku něco jiného, pro mne se však osvědčil obyčejný křemičitý písek ze stavebnin, který se jen propere, aby se zbavil prašnosti. Je to levná alternativa drahých křemičitých písků ze zverimexů. Tento písek používám hlavně u agam, kde je nutná častější výměna. U leguánků mám v současné době převážně říční písek a šterk.

 

Zde bych vložil obrázek mého zámého chovatele Daniela Farkaše, kterému se podařilo vytvořit v kostce takový "mustr" jak by terárko a vše kolem něj mělo vypadat a tak s jeho svolením obrázek vkládám.

 

 

    Ukázky mých terárií, které jsou mými vlastními výtvory, můžete nalézt vpravo ve fotogalerii.


A ještě ukázka možné výroby takového terária.

Výroba terárií, aneb jak to dělám já!

11.01.2013 21:29
vlastní výroba.pdf (5,9 MB)

—————